Ποιοι είμαστε

Η ηλεκτρονική διεύθυνσή μας είναι: https://www.karfitsomenosgatos.gr

Η εταιρεία “ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ”, που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδό Μεραμβέλλου 2Α, με Α.Φ.Μ. 038789085 και Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Μαρία Αχλαδιανάκη.

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Συγκεκριμένα ενδέχεται να συλλέγουμε:
α) Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο, ηλικία)
β) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Δεν συλλέγουμε δεδομένα από ανήλικους χρήστες και σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο προβαίνουμε στη διαγραφή τους.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για να:

 1. εκτελέσουμε την παραγγελία σας
 2. επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επίλυση των αποριών σας
 3. σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο
 4. διαχειριστούμε τον ιστότοπο και τις συνδεόμενες εφαρμογές
 5. παρέχουμε σε τρίτα μέρη στατιστικές πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του ιστοτόπου, χωρίς να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του κάθε χρήστη
 6. διατηρούμε τον ιστότοπο, καθώς και τις συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες
 7. διατυπώσετε τα σχόλιά σας

Ποια είναι η μόνη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρεία

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, ήτοι της πώλησης υπηρεσιών ή/και προϊόντων
 • τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται
 • τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία)
 • το έννομο συμφέρον της Εταιρείας

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.
Επιπροσθέτως, ενδέχεται να γνωστοποιούμε Δεδομένα σας στις συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας, διαχείρισης και αποστολής ενημερωτικού δελτίου, οι οποίες λειτουργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία σέβονται τα δεδομένα σας

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

 • να τηρούν εχεμύθεια
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε. Δεν αποστέλλουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.

Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας

Τα Δεδομένα που παρέχονται από εσάς τηρούνται/αποθηκεύονται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα Δεδομένα σας, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα Δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα καταστούν ανώνυμα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και τον επιχειρηματικό προγραμματισμό.
Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε τα δικαιώματα:
α) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία.
β) Δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δε-δομένων προσωπικού χαρακτήρα.
γ) Δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβη-τείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους.
ε) Δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
στ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την αποστολή σχετικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχών τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 1/6/2023.